Reklama

U FOKUSU:

Sve manje ljudi živi u BiH, a sve više ih se nalazi na ...

 Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovoran je organ nadležan za vođenje službenih evidencija o tim podacima.

Ukupan broj birača u Centralnom biračkom spisku, zaključno sa stanjem na dan 18. augusta 2022. godine u 24.00 sata, je 3.368.666. Taj broj uključuje i 69.966 birača koji su se prijavili za glasanje izvan BiH (putem pošte ili u DKP-ima).

Ovo dodatno pojašnjenje iz Centralne izborne komisije BiH u vezi s brojem birača upisanih u Centralni birački spisak za Opće izbore u BiH koji će biti održani 2. oktobra 2022. godine, uslijedilo je nakon, kako se iz te institucije navodi, značajnijeg broja medijskih upita i velikog interesovanja javnosti.

– Naglašavamo da Izvode iz Centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju u Bosni i Hercegovini, Centralna izborna komisija BiH izrađuje na osnovu podataka iz službenih evidencija drugih nadležnih organa – navodi se u saopćenju CIK-a BiH.

Evidencije o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine vode nadležna ministarstva unutrašnjih poslova, evidenciju o državljanstvu BiH vodi Ministarstvo civilnih poslova BiH, dok evidencije o rođenju i smrti punoljetnih državljana BiH vode nadležni matični uredi.

Agencija za identifikacione dokumente (IDDEEA) održava i vrši cjelokupnu tehničku obradu svih podataka iz naprijed navedenih evidencija, te ih dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH radi izrade Izvoda iz Centralnog biračkog spiska.

Za tačnost i ažurnost podataka potrebnih za izradu Centralnog biračkog spiska odgovoran je organ nadležan za vođenje službenih evidencija o tim podacima.

Jedina evidencija koju Centralna izborna komisija BiH samostalno vodi je evidencija podataka na osnovu kojih je izrađen Izvod iz Centralnog biračkog spiska za birače iz inostranstva i taj Izvod kreira isključivo na osnovu ličnih prijava birača koji moraju dostaviti odgovarajuće dokaze.

Sva pitanja u vezi s brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini, migracijom, vjerodostojnošću prijavljenog prebivališta, odnosno ažurnosti evidencija o umrlim osobama su pitanja za nadležne organe koji vode i održavaju te evidencije.

Centralni birački spisak je javan i nalazi se na linku: Centralna izborna komisija BiH (izbori.ba) i upisom prezimena, imena i JMB-ja je jednostavno moguće izvršiti provjeru da li se ime nalazi na CBS-u za Opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 2. oktobra 2022. godine, saopćio je Ured za informiranje CIK BiH.