Reklama

U FOKUSU:

Godišnja skupština Bh. oblasne organizacije Skåne

 Na području regije Skåne u 2023. u sedam gradova je djelovalo 11 bh. udruženja sa 2.045 članova. Značajne aktivnosti prije svega u djelovanju djece i omladine, njegovanju jezika i kulture.

U Landskroni je, 12. maja 2024. godine, u prostorijama Udruženja Ljiljan održana redovna izborna skupština Bosanskohercegovačke oblasne organizacije Skåne (Bosnisk-Hercegovinska föreningarnas länsorganisation i Skåne Skåne), kojoj su prisustvovali predstavnici sedam bh. udruženja sa 20-ak članova.

Salem Fazlić, predsjednik

- Tokom 2023. godine djelovalo je 2.045 članova u 11 bh. udruženja na regiji Jug (Skåne län): Bosanska krajina (Malmö), BKF Sarajevo, Trebišnjica i Vrbanja; BiH94 i BH-S04 (Helsingbrog); Ljiljan (Landskrona), Eslöv Rubin, Trelleborg BiH92, Bošnjak (Ystad) i Biser (Kristianstad), koje je prestalo s radom 2024. godine. Bila je to veoma teška i turbulentna godina koju smo „preživjeli“ zahvaljujući pomoći (bidrag) Regional Skåne u iznosu od 350.949 kruna i ukupnom budžetu od 697.120 kruna, sa jednim zaposlenim radnikom i uz strogo pridržavanje pravila koje je propisao Regionalni razvojni centar („Regional utveckling nämnden”). Švedska vlada je donijela 18. septembra 2023. Zakon kojim se etničkim skupinama neće dodjeljivati pomoć, što je drastično odredilo okvir našeg djelovanja. Bili smo, uz sve to, posvećeni djeci i omladini od 6 do 25 godina te odraslima u obrazovanju.

Asim Cerić, sekretar

- Obilježili smo sve značajnije bh. i švedske praznike te učestvovali na Smotri kulture Južne regije u aprilu u Landskroni i na dvije savezne smotre u Göteborgu (oktobar) i Västeråsu (novembar), gdje je održana i centralna proslava Dana držvnosti BiH; učestvovali smo u otkrivanju Cvijeta Srebrenice u Landskroni, organizirali Susret omladine i učestvovali na Danu bijelih traka u Malmöu (Storatorget). Vršena je i kontrola poslovanja Regionalne organizacije i nismo dobili značajnije primjedbe, ali dokumentaciji rada i članstva mora se posvetiti daleko više pažnje u skladu s novim pravilima aktivnosti.

Skupština je razmatrala čak 13 tačaka dnevnog rada i na kraju jednoglasno usvojila godišnja dokumenta rada među kojima su: Izvještaj o radu i Finasijski izvještaj za 2023. godinu i Plan rada i Finansijski izvještaj za 2024. godinu. Dobar domaćin bio je Ljiljan Landskrona.

NOVO RUKOVODSTVO

  • Izvršni odbor: Salem Fazlić, Mehmed Ćelam, Suljo Redžanović, Besir Rasovic, Zijad Džamastagić, Nermina Hrvačić, Azra Jelačić, Miralem Arslanagić, Agan Smailagić, Elvira Ćelam, Ferik Ćejvan, Bešir Rašović i Elvedin Durović.
  • Za predsjednika je ponovo izabran Salem Fazlić, potpredsjednik je Miralem Arslanagić, sekretar Elvedin Durović, blagajnik je Nihad Jelačić.
  • Revizija: Enes Salibegović, Elmir Puškar i Šucrija Šehović.
  • Izborna komisija: Ljutvo Kadrić, Sabahudin Salihović i Mustafa Suljić.
  • Potpisnici dokumenata: Salem Fazlić i Nihad Jelačić.