Reklama

U FOKUSU:

Novo veliko priznanje za kompozitoricu Svjetlanu Bukvić u New Yorku

 Profesorica muzičkog biznisa, elektronske muzike i kompozicije, i zvuka za film, i ove godine je dobitnica nagrade ASCAP PLUS.

Svjetlana Bukvić, Sarajka koja živi i radi u New Yorku, dobitnica je ovogodišnje nagrade ASCAP PLUS, koju dodjeljuje Američko udruženje kompozitora, autora i izdavača (ASCAP). Ova nagrada, kojom je Bukvić nagrađena i u 2020. godini, dodjeljuje se članovima udruženja čija su djela izvedena u neistraženim medijima i čiji katalozi imaju prestižnu vrijednosti.

Naime, Svjetlanina priča započela je u Sarajevu gdje je studirala i diplomirala kompoziciju i muzikologiju na Muzičkoj akademiji. U potrazi za fakultetima koji su pružali mogućnost spajanja starog sa novim, aplicirala je i primljena je na njujorški univerzitet Rensselaer Polytechnic, koji je tada uspostavljao prvi program u Americi za multimedijalnu umjetnost. Skupu školarinu platio je univerzitet, a Svjetlana nije odustala od odlaska uprkos ratu.

Prošavši vratoloman put, Svjetlana je konačno stigla na destinaciju o kojoj je sanjala - New York City. Studij je završila u roku, bila je među najboljim studentima i radila je sa najboljim umjetnicima u NY-u. Danas je zaposlena na njujorškom univerzitetu, gdje predaje muzički biznis, elektronsku muziku i kompoziciju, i zvuk za film.

Od svoje domovine nije odustala, naprotiv. Mišljenja je kako uspješni stručnjaci porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji žive širom svijeta (kakvih je mnogo), znanje trebaju donijeti u domovinu. Tako i ona uspostavlja saradnje između muzičkih institucija u New Yorku i BiH, kako bi doprinijela kvaliteti i razvoju ove branše u našoj državi. S obzirom da je članica Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), u organizaciji ovog udruženja posjetit će Sarajevo u junu 2022. godine s namjerom pripremanja kulturnog programa.