Reklama

U FOKUSU:

U Federaciji BiH više od 24.000 prometnih nesreća u 2023. godini

 Tokom 2023. godine na cestama u Federaciji BiH dogodilo se 24.300 prometnih nesreća , što je za 13,9 posto više u odnosu na 2022. godinu.

Od ukupnog broja prometnih nesreća, sa materijalnom štetom bilo je 19.260 nesreća ili 79,3 posto. Ukupan broj poginulih osoba u prometnim nesrećama veći je za 18 osoba ili 15,4 posto, a broj ozlijeđenih veći je za 341 osobu ili 5,0 posto u odnosu na 2022. godinu.

Prema starosti, najveći broj poginulih osoba pripada starosnoj grupi  između 25-64 godine, a iznosi 78 osoba ili 57,8 posto od ukupnog broja poginulih.

Istoj starosnoj  skupini pripada i najveći broj ozlijeđenih osoba, odnosno 3.791 osoba ili 53,0 posto od ukupnog broja ozlijeđenih.

Posmatrano po mjesecima, najveći broj, odnosno 2.348 prometnih nesreća dogodio se u augustu, što iznosi 9,7 posto od ukupnog broja prometnih nesreća na cestama u FBiH u 2023. godini.

Najveći broj poginulih osoba, 22 osobe, bio je u junu, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.