U FOKUSU:

Ratno doba u Bosni i Hercegovini kada su nam svi vjerovali

 Svi smo mi zajedno bili u istom opkoljenju i patili neizmjerno i skupa. Bili smo komšije - dovoljan razlog da im pomognemo.

Kontroverzan naslov? Znam, ali imajte samo malo strpljenja i pročitajte ovu priču do kraja - sve će vam se samo reći.

Sve je počelo e-mailom koji dobih od Yechiela Bar-Chaima, Joint Distribution Committee Country Directora za ex-Jugoslaviju, koji je rukovodio humanitarnom pomoći i evakuacijom članova Jevrejske zajednice iz Sarajeva, tokom rata u BiH. I odmah da kažem: evakuaciji Jevreja i njihovih prijatelja!

Jer, tako su se zvali konvoji kojim su izašli ne samo Jevreji, već i njihovi prijatelji svih vjera i vjeroispovijesti, zatečeni u opkoljenom Sarajevu na proljeće 1992. godine. Povelo je u autobuskim konvojima 1.001 Jevreja sa sobom, svojih 1.834 prijatelja svih nacija i nacionalnosti, iz opsjednutog Sarajeva, u periodu 1992-1994.

Svi smo mi zajedno bili u istom opkoljenju i patili neizmjerno i skupa. Bili smo komšije - dovoljan razlog da im pomognemo.

U e-mailu koje dobih je bio link za webinar p

redavanje Bar-Chaima, održano 22. marta 2021., pod nazivom: UK Charity World Jewish Relief on what I experienced during the war in Bosnia (1992-1995), participating in rescue and relief operations.

Za istoričare je ovo jedinstvena prilika da pogledaju taj webinar. Da vide i čuju šta je imao da kaže čovjek koji je bio sa nama u opkoljenom Sarajevu i pomagao nam sve vrijeme rata. Organizovao je NEMOGUĆE! Trebalo bi negdje urezati njegovo ime u istoriju opkoljenog Sarajeva.

Sve je to Bar-Chaim koordinirao, pomagao i organizovao, zajedno sa svojim saradnicima, sposobnim i odvažnim funkcionerima o kojima pišem. Sve je to išlo organizovano preko La Benevolencije, humanitarne Jevrejske organizacije smještene u Sarajevu. Smirivao je i pregovarao Bar-Chaim sa sve tri zaraćene strane, tražeći dozvole da se unese humanitarnu pomoć ZA SVE I SVAKOGA. I dobijao ju je uvijek kada je trebalo. Za konvoje, za humanitarnu pomoć, za lijekove, za dozvole kretanja i još mnogo čega drugoga. Samo su kamioni sa oznakom UN i oni sa oznakom La Benevolencija mogli ući u opkoljeno Sarajevo!

Želim da vam kažem:

Nisu samo Jevreji "uživali privilegije", ako se ta pomoć Jevrejskih organizacija svijeta Sarajevu može tako nazvati. Jevrejska Opština Sarajevo i njeno humanitarno društvo su dijelili SVE sa svojim opkoljenim sugrađanima. Hranu, odjeću, lijekove, ljekarske usluge, prenošenje pisama, telefonske razgovore preko instaliranih radio-telefona...

Kao i uvijek, bili su Jevreji sa svojim komšijama zajedno - i u dobru i u zlu. Pitajte one koji su dolazili po pomoć u Jevrejsku opštinu. Niko nikada nije bio vraćen, a da bar nešto nije dobio. Nikoga nismo pitali kako se zove! Toliko, da se ne zaboravi.

Spomenuo je Bar-Chaim, pošteno i otvoreno, nešto što se treba upamtiti:

- Masakar nad više od 8.000 Muslimana, kada Holandski bataljon nije pružio nikakvu pomoć narodu Srebrenice

- Da su Jevrejima vjerovale sve tri zaraćene strane u ratu u Bosni i Hercegovini.

Puno je još toga rečeno na webinaru a što nisam spomenuo, radi ograničenog prostora na raspolaganju.

Pokazao je ovaj webinar svijetu svu našu tragediju ratovanja međusobno i poslao nam poruku. Svi su događaji nazvani pravim imenom, nepristrasno, pošteno i argumentovano. Da ne bi bilo prekrajanja istorije jednoga dana kada nas više ne bude, da kažemo kako je bilo.

Sve je obuhvatio u svome izlaganju Bar-Chaim - čovjek koji nam je pomagao i pokazao da je nemoguće - moguće.

Dobili smo jasnu poruku ovim predavanjem:

KADA IMATE SPOSOBNE RUKOVODIOCE I ORGANIZATORE NA RUKOVODEĆIM MJESTIMA, KOJI ZNAJU ŠTA TREBA DA RADE I KAKO TREBA DA RADE, ONDA JE SVE MOGUĆE!

A KADA IMATE SVE MOGUĆE OSOBE NA SVIM MOGUĆIM MJESTIMA, EH, ONDA JE SVE NEMOGUĆE!

Izvor: JAHIEL KAMHI